Buurtvereniging Ingber – de Hut

Veilig Ingber-de Hut WhatsApp groep

index356

In Ingber-de Hut zijn we gestart met een Buurtpreventie WhatsApp groep.

WhatsApp Buurtpreventie is bedoeld om woninginbraak en andere vormen van criminaliteit  tegen te gaan. Bewoners spelen daarbij een belangrijk rol. Via de WhatsApp-groep  melden zij verdachte situaties of personen eerst bij 112 en daarna aan de andere bewoners. De WhatsApp-groep bestaat uit bewoners van 18 jaar en ouder. Als iemand binnen de groep een verdachte situatie of persoon signaleert, belt hij 112 en stuurt een bericht naar de WhatsApp-groep. Zo ontvangt iedereen binnen de groep een melding. Iedereen is dus op de hoogte van verdachte situaties en is extra alert.

Wilt U hier aan mee doen kunt U een mail sturen naar buurtpreventie@ingber-dehut.nl . U ontvangt dan via de mail een formulier dat U ingevuld terug stuurt, waarna U aan de app wordt toegevoegd.

Via dit mail adres kunt U ook nog vragen stellen.

****************************************************

Terugblik Jaarvergadering

De jaarvergadering op 19 januari werd goed bezocht. De activiteitencommissies zijn nog steeds goed bezet waardoor er volop activiteit in Ingber is. De penningmeester laat weten dat wat betreft de financiën het jaar 2017 positief afgesloten is. De kerngroep, die een goede samenwerking heeft met het bestuur, heeft verslag van haar activiteiten gedaan. Wiel is afgetreden als voorzitter. Wim volgt hem op en bedankt Wiel voor zijn inzet. De Bronk komt dit jaar naar Ingber, hierover meer onder het tabblad Kapel Comité. De vergadering werd met een hapje en een drankje afgesloten met dank aan allen voor de betrokkenheid en voor de inzet voor ons dorp.

*************************************************

Terugblik Carnaval

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde carnavalsmiddag/-avond afgelopen februari met onze jeugdprins Kjell en jeugdprinses Lieke en het prinsenpaar Inego en Inge. Dj Jeroen had de stemming er weer goed inzitten en ook waren er weer tal van verenigingen op bezoek. Als voetbalvereniging en buurtvereniging willen wij iedereen bedanken die meegeholpen hebben bij het welslagen van dit evenement!

Comments are closed