Kerngroep Ingber – de Hut

logo-kerngroep-2

De kerngroep bestaat uit een aantal inwoners van Ingber die zich bezig houden met zelfsturing . Met zelfsturing wordt bedoeld dat inwoners van een gemeenschap zelf samen werken aan de verbetering van de kwaliteit van hun leefomgeving. De inwoners hebben een visie op: Hoe ziet mijn omgeving over 10 jaar? Het gemeentebestuur bepaalt niet meer hoe de omgeving eruit gaat zien. De bewoners nemen zelf het initiatief. Welke veranderingen willen ze graag in hun dorp hebben? De gemeente kan daaraan op verschillende manieren bijdragen. Samen inventariseren, plannen en veranderingen doorvoeren. Het bestuur coördineert de samenwerking met verschillende werkgroepen. De werkgroepen inventariseren knelpunten / gewenste veranderingen en werken deze uit tot een concreet veranderplan. Het gemeentebestuur maakt dus bewust ruimte voor initiatieven van inwoners en laat ons zelf verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid.

De kerngroep wordt op dit moment gevormd door Cécile Joiris en Nel Frints.

  • Cecile Joris, Ingberdorpsstraat , 06-46502012
  • Nel Frints, Lemmensstraat 70, 06-42618976
  • Of via mail: kerngroep@ingber-dehut.nl

****************************************************

1-9-2020 eerste bijeenkomst in de kantine sinds corona.

Verslag:

****************************************************

28 februari 2018 om 20.00 uur Locatie: kantine 

 

U bent van harte uitgenodigd door de kernvertegenwoordigers van

Ingber-de Hut voor de eerstvolgende bewonersbijeenkomst.

Onderwerpen:

  • Resultaten van de snelheidsmetingen in onze kern van het afgelopen jaar. Jack Adang zal als verantwoordelijke van de politie de uitkomsten nader toelichten en uw vragen hierover beantwoorden.

  • Voorgenomen projecten 2018. Deze projecten zijn de afgelopen periode door u aangedragen en wij stemmen deze graag nader met u af.

Wij kijken uit naar uw komst

Nel Frints

Cécile Joiris

 

Comments are closed