Kerngroep Ingber – de Hut

logo-kerngroep-2

De kerngroep bestaat uit een aantal inwoners van Ingber die zich bezig houdt met zelfsturing . Met zelfsturing wordt bedoeld dat inwoners van een gemeenschap zelf samen werken aan de verbetering van de kwaliteit van hun leefomgeving. Zij kunnen zelf met ideeën komen en die delen met de kerngroep die ze weer voorleggen aan de gemeente. Het gemeentebestuur bepaalt niet meer hoe de omgeving eruit gaat zien. De bewoners nemen zelf het initiatief. Welke veranderingen willen ze graag in hun dorp hebben? De gemeente kan daaraan op verschillende manieren bijdragen. Samen inventariseren, plannen en veranderingen doorvoeren. Het bestuur coördineert de samenwerking met verschillende werkgroepen. De werkgroepen inventariseren knelpunten / gewenste veranderingen en werken deze uit tot een concreet veranderplan. Het gemeentebestuur maakt dus bewust ruimte voor initiatieven van inwoners en laat ons zelf verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid.

De kerngroep wordt op dit moment gevormd door :

Willem Ubaghs, Dorien Speet, Lemmensstraat (0653874157)

Kees Schaapveld, Cecile Joris, Ingberdorpsstraat (064650201)

Reacties zijn gesloten.