Kapel Comité Ingber – de Hut

Kapel                                                                     94702095

In het centrum van Ingber staat de Kapel van Onze Lieve Vrouwe van Fatima.
Deze is in 1949 gebouwd uit dankbaarheid dat er in de Tweede Wereldoorlog in dit gehucht geen slachtoffers zijn gevallen.
De klok dateert uit 1946 en is gewijd aan OLV Fatima. Tegenwoordig wordt de kapel beheerd door het kapelcomité.

De geschiedenis van onze kapel, deels overgenomen van Vera Hamers uit haar boekje “T Kapelke”, Kempen Uitgevers 1999.
Het woord kapel is afkomstig van het Latijnse Capella, dat mantel betekend. Afgeleid van de begraafplaats van de relikwie (zijnde de mantel) van Marines van Tours die volgens de overlevering zijn mantel afstond aan een naakte bedelaar. Later kreeg hij een visioen waarin Christus hem bedankte voor zijn mantel. Later is kapel de aanduiding geworden voor een kleine ruimte waarin de Christelijke Godsdienst wordt uitgeoefend.
Het kapelletje wordt beschreven als genaamd “Fatima onder de klok”.
In het boekje staat een foto uit de jaren negentig, waar het kapelletje nog wordt omringd door grote dennenbomen. Deze zijn kennelijk in de loop van de tijd verdwenen. Twee bewoners, F. Bastin en W. Peerboom, hebben in net na WO II, het initiatief genomen tot de bouw van de kapel, uit dankbaarheid dat Ingber gespaard was gebleven in de oorlog.
In 1949 werd e.e.a. gerealiseerd. Ontwerp is van architect Ackermans. De klok dateert reeds uit 1946 en is gewijd aan OLV Fatima en heeft de inscriptie “Hubertina Anna Maria, O.L.V. van Fatima beschermvrouwe, Ingber/Gulpen 25-9-1946”.
De klok was dus al een aantal jaren voor de kapel gereed. Waarschijnlijk te wijten aan de fondsenwerving die enige jaren heeft geduurd.
Op 25 september 1949 werd de kapel ingewijd door deken Schneiders. Al sinds het begin wordt ieder jaar een kerststal in de kapel opgebouwd. Tot ergens in de jaren zeventig werd de klok door een bewoner dagelijks handmatig geluid.
De hoekstenen, de boogvormige toegang en de rechthoekige opzet naar de klokkenstoel zijn gemaakt van Kunradersteen.
Het Mariabeeld heeft haar handen gevouwen en draagt een kroon. Ze staat boven een struik, een steeneik.

Volgens de legende is ze vanachter een steeneik verschenen aan drie herderskinderen.
De nis is blauw om het beeld extra te benadrukken. Het beeld wordt geflankeerd door twee grappige engeltjes op een console.
Met metalen letters wordt boven de toegang de Mariaverering aangeduid: Onze Lieve Vrouwe van Fatima B.V.O. (bid voor ons).
Een andere ontdekking via het boekje: de kapel wordt geflankeerd door 2 paaltjes met een pijnappel er op. Een zogenaamde Perroen. Deze werd gebruikt als grensteken van het gerechtsgebied van de Bisschop van Luik.

De kapel had een aantal functies. Zo werd er in de mei- en oktobermaand de rozenkrans gebeden. Tevens wordt de rozenkrans gebeden bij een sterfgeval van een inwoner van Ingber of de Hut. Dit wordt middels een briefje kenbaar gemaakt. Er kan een kaarsje worden aangestoken voor een persoonlijke intentie. Om 12.00 uur is de kapel te horen, want dan wordt het klokje geluid.
Daarnaast wordt de kapel veelal gebruikt als centraal afspreekpunt. De banken die voor de kapel staan, worden door veel fietsers en wandelaars gebruikt om even uit te rusten en te genieten van ons mooie gehucht.
Vanwege de centrale ligging is in de kapel een defibrillator gemonteerd die in noodgevallen gebruikt kan worden.

int1 Het kapelcomité bestaat uit:

  • Marjo Gerrickens, Lemmensstraat 3, 043-4502074
  • Sjef Frijns, Lemmensstraat 32, 043-4584237

**********************************************************

 

Bronk 2018 en…. in 2024

Versiering op het kruispunt bij de kapel. De Bronk kwam weer naar Ingber en de Hut en wel op zondag 1 juli. Door Corona is de bronk in ’20 en ’21 niet doorgegaan.

Omdat de kapel in 2024 75 jaar bestaat, zullen we waarschijnlijk dan gelijktijdig de bronk te houden.

Verkrijgbaar in de kapel €4,-
kaars om in de kapel of thuis te branden.

Reacties zijn gesloten.